Anastrozol 1 mg 50 таблетки Естрогенен блокер

$99,00

Анастрозол е показан за:

• Treatment of hormone рецептор-положителен напреднал рак на гърдата в след менопауза Жени.

• Adjuvant treatment of hormone receptor-positive early invasive breast cancer in postmenopausal women.

• Adjuvant treatment of hormone receptor-positive early invasive breast cancer in postmenopausal women who have received 2 to 3 years of adjuvant tamoxifen.

Estimated delivery between 2023/12/02 - 2023/12/06
Buy 4, get 1 of Anastrozol 1mg 50 tablets Estrogen blocker free

Описание

Анастрозол не трябва да се използва при жени в пременопауза. Менопаузата трябва да се определи биохимично (нива на лутеинизиращ хормон [LH], фоликулостимулиращ хормон [FSH] и/или нива на естрадиол) при всяка пациентка, при която има съмнение за менопаузален статус. Няма данни в подкрепа на употребата на анастрозол с LHRH аналози.

Съвместно приложение на тамоксифен или естроген-съдържащи терапии с анастрозол трябва да се избягват, тъй като това може да намали фармакологичното му действие (вижте точки 4.5 и 5.1).

Ефект върху костната минерална плътност

Тъй като анастрозол понижава нивата на циркулиращия естроген, това може да причини намаляване на костната минерална плътност с възможен последващ повишен риск от фрактури (вж. точка 4.8).

Жените с остеопороза или с риск от остеопороза трябва да имат формална оценка на костната си минерална плътност в началото на лечението и на редовни интервали след това. Лечение или профилактика за остеопороза трябва да се започне според случая и внимателно да се наблюдава. Използването на специфични лечения, напр. бифосфонати, може да спре по-нататъшната загуба на костен минерал, причинена от Anastrozol в постменопауза Жени и може да се има предвид (вж. точка 4.8).

Чернодробно увреждане

Анастрозол не е проучван при пациенти с рак на гърдата с умерено или тежко чернодробно увреждане. Експозицията на анастрозол може да се увеличи при лица с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2); приложението на анастрозол при пациенти с умерено и тежко чернодробно увреждане трябва да се извършва с повишено внимание (вж. точка 4.2). Лечението трябва да се основава на оценка на съотношението полза/риск за индивида търпелив.

годно депо

Допълнителна информация

Цена

Единичен продукт, 2 комплекта, 3 комплекта, 4 комплекта, 5 комплекта дистрибутори на едро

Марка

HARDBULLLABS